Stofkuipstraat 3, wormer

Te koop of, (al dan niet gedeeltelijk), te Huur

Modern bedrijfspand, totaal ca. 5.090 m² bedrijfsruimte met kantoor, op ca. 8.265 m² eigen grond. Gladde, goed belastbare vloeren, behoorlijke vrije hoogte, overheaddeuren, omheind verhard terrein, voldoende parkeer-ruimte.

 

Algemene Gegevens:

Vloeroppervlak: totaal ca. 5.090 m² thans verdeeld in twee units (maar verdere splitsing is wellicht mogelijk)
unit I:
ca. 3.207 m² waarvan:
Kantoor & dienstruimten ca. 495 m²
Bedrijfsruimte ca. 2.712 m²
Unit II:
ca. 1.883 m² waarvan:
Kantoor, kantine & archief ca. 176 m²

Bedrijfsruimte ca 1.707 m²

Unit I (of een deel hiervan) is direct op te leveren. Unit II wordt gebruikt/gehuurd door een metaalbedrijf. Het pand is indertijd gebouwd voor één bedrijf en welicht zijn de units samen te voegen.

 

Technische gegevens:

Kantoorruimte:
Vloer: betonvloer
Plafonds: afgewerkte plafonds
Verwarming: C.V.-radiatoren.

Bedrijfs-/ productieruimten:
Vloer: afgewerkte betonvloer.
Vloerbelasting:  1.800 kg/m²
Hoogte onder het spant: ca. 6 meter +
Daglicht: middels lichtstraten.
Verwarming: middels gasblowers
Krachtstroom: aanwezig.
Verlichting: T.L.
Industriedeuren: thans een 5 tal overheaddeuren. Het aantal deuren kan worden uitgebreid.

Terrein: het terrein is verhard.

Kadastrale grootte: ca. 82 are 65 ca. (8.265 m²)
koop-/ huurprijs: nader overeen te komen.
Plattegrondtekeningen: beschikbaar.

Locatie van dit pand:
Grotere kaart weergeven

Front Unit 1. Overheaddeuren en entree naar de bedrijfsruimte zijn aan de achterzijde bereikbaar via het af te sluiten terrein behorend bij het pand.

Deel van mogelijk afzonderlijk te huren hal, (ca. 35 x 35 meter) met verbinding naar de kantoorruimte. In de muren grenzend aan de Stofkuipstraat en of het eigen terrein, zouden overheaddeuren kunnen worden gemaakt.

3 van de thans aanwezige 5 overheaddeuren.

Deel van het kantoor.

Deel van het verhardde terrein. De overheaddeur hier zichtbaar wordt gebruikt t.b.v. aanvoer van materiaal voor het constructiebedrijf. Aan de Eendrachtstraat bevindt zich de overheaddeur t.b.v. het gereed product van dit constructiebedrijf. Links achter de hal is de laad en los plaatst met 3 overheaddeuren.

Zicht vanuit de overheaddeur/ hal constructiebedrijf over eigen verhard terrein.

Deel bedrijfshal met kranen/ kraanbanen.

Hoewel gestreefd is naar een zo nauwkeurig mogelijke inventarisatie van de gegevens, moet er van uitgegaan worden dat het bovenstaande (waaronder en met name de vermelde maten / oppervlaktes e.d.) slechts indicatief is en dat daaraan geen rechten kunnen worden ontleend Bovenstaande objectinformatie behelst geen aanbod doch dient gezien te worden als een uitnodiging om in onderhandeling te treden. Verhuurder/ verkoper behoudt zich het recht voor; dat een overeenkomst slechts tot stand komt, indien niet alleen over de hoofdzaken doch ook over alle bijkomende voorwaarden etc. overeenstemming is bereikt.