Hidden object(s)

Dit zijn objecten die, om diverse redenen, zeer vertrouwelijk moeten worden behandeld. Een voorbeeld van een dergelijk HIDDEN OBJECT is de verkoop van een interessant pand waar detailverkoop plaats vindt en de verkopende eigenaar een sale en lease back wil realiseren maar vreest dat als de verkoop van zijn pand onder zijn cliënten bekent wordt, dat dan zijn omzet, daar men mogelijk denkt dat het bedrijf ophoudt te bestaan, drastisch verminderd.

Ook beleggingsobjecten, waaronder zeer interessante, kunnen als HIDDEN OBJECTS worden behandeld.

Op deze site vindt u dan kerngegevens zodat in eerste instantie is na te gaan of het pand voor een koper/ belegger interessant is, maar niet waar het pand zich bevindt. Na o.a. overleg onzerzijds met de belangstellende wordt al dan niet contact gelegd met de verkopende partij. Uiteraard worden onze relaties, waarvan wij denken dat zij belangstelling hebben, door ons benaderd.Er zijn momenteel geen hidden objects.