Verkocht

Verkocht

Ook dit pand, deel uitmakend van een complex gesitueerd buiten het commercieel beter renderend Randstadgebied, is door ons, op voor de eigenaar gunstige voorwaarden, verkocht.